L'Obrador

FORMACIÓ

PROFESSIONAL

L’OBRADOR Espai de Creació ofereix formació d’alt nivell dirigida a professionals de les arts del moviment, amb l’objectiu de donar suport als artistes i contribuir al seu desenvolupament i professionalització. El programa formatiu de l’espai de creació s’articula en dos pilars:

Formació artística

Formació diversa i de qualitat, seguint la identitat de totes les edicions del festival Deltebre Dansa, determinada per l’excel·lència de professionals amb llarga trajectòria i per incorporar-hi noves tendències formatives. Aquesta oferta es materialitza en workshops professionals de format intensiu i presencial, de 2 o 3 dies de durada.

Formació tècnica

Es tracta d’una proposta formativa tècnica i especialitzada, que va més enllà de l’estrictament artístic. Aquestes sessions tenen com a objectiu donar eines a artistes i companyies per a que puguin desenvolupar de forma professional els seus projectes i